Anna Mazur 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Jestem specjalistą psychiatrii. Od 2013 roku pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Od 2019 roku pełnię funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Psychogeriatrii. 
W swojej codziennej pracy w oddziale zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych po 60-tym roku życia. 
W gabinecie prywatnym diagnozuję i leczę zaburzenia psychiczne u osób dorosłych.
Zajmuję się zaburzeniami psychicznymi  takimi jak: 
- zaburzenia nastroju: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa,  
- zaburzenia lękowe, nerwicowe, 
- zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, 
- zaburzenia psychosomatyczne,  
- zaburzenia snu, 
- zaburzenia psychotyczne: schizofrenia, organiczne zaburzenia urojeniowe, uporczywe zaburzenie urojeniowe, 
- zaburzenia pamięci takie jak np. łagodne zaburzenia poznawcze, choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy'ego,  otępienie w chorobie Parkinsona, otępienie czołowo-skroniowe. 
Posiadam uprawnienia do: wypisywania recept na leki (w tym refundowanych), wystawiania zwolnień ZUS ZLA, wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Przyjmuję pacjentów w wieku od 18 roku życia.   
W swojej pracy kieruję się EBM - medycyną opartą na danych z obiektywnych prób klinicznych. 
Szukaj